Natasia Demetriou and Ellie White are Gettin’ Big (3 of 4)

@ Soho Theatre Downstairs