Natasia Demetriou and Ellie White are Gettin’ Big (2 of 4)

@ Soho Theatre Downstairs