Natasia Demetriou and Ellie White are Gettin’ Big (1 of 4)

@ Soho Theatre Downstairs